Rodziny ptaków

Białogoniasty Monarch / Symposiachrus leucurus

Pin
Send
Share
Send
Send


„Klany” pokazały, że nie ma wyraźnych granic między sąsiednimi obszarami grup rodzinnych.

Grupy rodzinne składały się z 1 do 2 dorosłych mężczyzn, 1 do 3 dorosłych samic i do 9 nieletnich. W dwóch grupach rodzinnych nie było dorosłych mężczyzn. Każda grupa rodzin zajmowała oddzielny system nor i odwiedzała stosunkowo stałe żerowiska. Jeśli do nor zbliżali się członkowie innych grup rodzinnych, nie dochodziło do agresywnych konfliktów. Członkowie różnych rodzin spotykali się okresowo we wspólnych miejscach karmienia. Młode w każdej grupie rodzinnej miały tendencję do trzymania się razem, ale regularnie karmiły się i bawiły z młodymi z innych rodzin.

Bliski związek między samicą a lęgiem słabnie istotnie wkrótce po zakończeniu okresu karmienia mlekiem i wypuszczeniu młodych z nor lęgowych. Dorosły samiec może również agresywnie reagować na zbliżające się nieletnie. Wśród młodych odnotowano rywalizację, przejawiającą się w grze i pogoni za partnerem. Nie odnotowuje się wzajemnego oczyszczania.

Pin
Send
Share
Send
Send