Zalecane Ciekawe Artykuły

Rodziny ptaków

Siedlisko rybitwy rzecznej | Zadzwoń | Migracja | Dieta

Rybitwa rzeczna, nazwa naukowa Sterna hirundo, to ptak morski z rodziny Laridae. Rybitwa rzeczna ma zasięg okołobiegunowy, jego 4 podgatunki rozmnażają się w umiarkowanych i subarktycznych obszarach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Rybitwa rzeczna jest silnie wędrowna, zimuje na przybrzeżnych obszarach tropikalnych i subtropikalnych.
Czytaj Więcej